Κολέτσας

Η διακόσμηση του καταστήματος "Κολέτσας" έγινε απο τον Μπίκα Κωνσταντίνο

Συγγενή στοιχεία